Bilişim Hukuku kapsamında müvekkillerimize internet yoluyla yapılan marka ihlalleri, ceza kanunumuza yeni girmiş olan ‘bilişim suçları’ (sistemde bulunan bilgileri izinsiz kullanmak, nakletmek, yarar sağlamak amacıyla sistem ve unsurları değiştirmek, bilişim yolu ile işlenen dolandırıcılık, sahtecilik suçları), e-ticaret, telekomünikasyon işlerinin yürütümü, kullanıcı sözleşmeleri, telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin alınması ve servis hizmet sözleşmeleri konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

  •  Hukuk Büromuzda bilişim  hukukuna ilişkin olarak aşağıda sayılan hizmetleri sunulmaktadır;
  • -Unutulma hakkı ve bu hakkın korunmasına ilişkin danışmanlık,
  • -Erişimin engellenmesi,
  • -İnternet yoluyla yapılan ihlaller ve davaların açılması, açılan davaların takibi,
  • -Bilişim Teknolojileri hukuku alanında en güncel gelişmelerin takibi,
  • -Bilgi Teknolojileri alanlarında spesifik hukuk çözümlerinin sunulması,
  • -İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi, İnternet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi ve hukuki alt yapının hazırlanması,
  • -İnternet yoluyla oluşan ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması.