HAK Hukuk Ofisi olarak E-Ticaret hukuku alanında sunduğumuz hukuki hizmetlerden bazıları şunlardır: 

E-Ticaret Hukuku Kapsamında Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

  • E-Ticaret mevzuatı ve AB E-Gizlilik Direktifi kapsamında, sözleşmesel risk analizlerinin yapılması ve hukuki uyum hizmetlerinin sağlanması,
  • E-Ticaret mevzuatı ve AB E-Gizlilik Direktifi kapsamında, müvekkillerimizin internet sitesi ve elektronik ticari iletişimleri ile ilgili olarak risk analizlerinin yapılması ve hukuki uyum hizmetlerinin sağlanması,
  • Müvekkillerimizin müşterilerinden gelen talep ve şikayetlerinin cevaplanması için hukuki destek sağlanması,
  • Müvekkillerimizin çalışanları ve yöneticilerine için E-Ticaret Hukuku konusunda farkındalık eğitimlerinin verilmesi.

Dava Hizmetleri

  • E-Ticaret Hukuku alanındaki bilgimizin ticari davalardaki deneyimlerimizle birleştirilerek müvekkillerimizin ihtiyacı olan dava hizmetinin sunulması,
  • Müvekkillerimizin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda dava stratejilerinin geliştirilmesi ve
  • Müvekkillerimizin mevcut koşullarda söz konusu uyuşmazlıktan en iyi sonuçla ayrılmasının sağlanması.